استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - صوتی


استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - صوتی


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - صوتی
• زمان : 1:11:16
دینداری، دردمندی و بی دردی - از دو مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سخن می گوییم - فیلم سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
استاد رحیم پوز ازغدی در این سخنرانی که در نشست از قیام خمینی تا قیام جهانی برگزار گردید به مفهوم انتظار واقعی در مبحث دینداری، دردمندی و بی دردی پرداختند.
با تشکر از مبین مدیا


پنجشنبه، 1 مرداد
94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

@