استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - تصویری


استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - تصویری


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - تصویری
• زمان : 1:14:05
سخنرانی پیرامون امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار
گرچه علی روح بزرگی بود در کالبد تنگ جهان و جامعه دوران علی شایستگی ایشان را نداشت و او بزرگتر از آن جامعه و فراتر از ظرفیت آن مردم بود، اما وقتی نام رفتار علوی یا دولت علوی را می‌شنویم، باید متوجه باشیم که سخن از یک شخص، هر چند بزرگ، در میان نیست؛ بلکه گفتگو از یک مکتب است که علی نمونه بارز و برجسته تربیت شده این مکتب می‌باشد. مکتبی که بنیانگذارش پیامبر بزرگ خدا بود و ایشان شاگرد برجسته آن مکتب. او از پیامبر آموخت که جامعه دینی جامعه‌ای است که بدون لکنت زبان بشود حق ضعفا و محرومین را و طبقات پایین جامعه را -که معمولا قدرت مطالبه حقوق خود را ندارند- از صاحبان قدرت و ثروت گرفت.

استاد حسن رحیم پور ازغدی در این سخنرانی که در میلاد امام علی (علیه السلام) و روز کارگر، در جمع مدیران و کارگران صنعتی ایراد شد، به بررسی اقتصاد مکتبی و حقوق کار از دیدگاه امام علی (علیه السلام) پرداختند.
در جمع مدیران و کارگران صنعتی – تهران به مناسبت میلاد امام علی (علیه السلام) و روز کارگر – اردیبهشت ۹۴


شنبه، 3 مرداد
56 out of 100 based on 21 user ratings 196 reviews

@