استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - تصویری


استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - تصویری


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - تصویری
• زمان : 47:47
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع مادر همه انقلاب ها
استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی که در نشست بیداری اسلامی و رهایی بیت المقدس در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار گردید، به مبحث مادر همه انقلاب ها در فصل بیداری اسلامی پرداختند.
در نشست بیداری اسلامی و رهایی بیت المقدس – دانشگاه پیام نور – ۱۳۹۰
با تشکر از مبین مدیا

دوشنبه، 19 مرداد
68 out of 100 based on 63 user ratings 238 reviews

@