استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - صوتی


استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - صوتی


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - صوتی
• زمان : 38:26
دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - فیلم سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی به رابطه عقلانیت و دیانت در انقلابی گری در نشست عقلانیت: بهانه یا برهان، پرداختند.
نشست عقلانیت، بهانه یا برهان؟ – ۱۳۹۳
با تشکر از مبین مدیا

چهارشنبه، 4 شهريور
50 out of 100 based on 35 user ratings 1060 reviews

@