استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (صوتی)


استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (صوتی)


/ کليپ استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (صوتی)
استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (صوتی)
• زمان : 1:01:48
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی که در نشست اسلام و جهانی سازی در جمعی از دانشگاهیان و نویسندگان لبنان برگزار گردید به مبحث جبرگرایی خطی و قداست توسعه (اشرافی گری غرب در یک مونولوگ جهانی) پرداختند.
جبرگرایی خطی و قداست توسعه - اشرافی گری غرب در یک مونولوگ جهانی
[جمعی از دانشگاهیان و نویسندگان لبنان – نشست اسلام و جهانی سازی – بیروت ۲۰۱۰ میلادی]
با تشکر از مبین مدیا

دوشنبه، 12 بهمن
68 out of 100 based on 23 user ratings 298 reviews

@