ده فرمان از پيام آور رحمت و عدالت


ده فرمان از پيام آور رحمت و عدالت


/ کليپ ده فرمان از پيام آور رحمت و عدالت
ده فرمان از پيام آور رحمت و عدالت
• زمان : 54:21
سخنرانی دکتر حسن رحیم پور ازغدی با عنوان طرحی برای فردا / اردوي آموزشي تبليغي طلاب و روحانيون، مشهد مقدس، خردادماه 1389

يکشنبه، 8
76 out of 100 based on 66 user ratings 766 reviews

@