تعلیم و تربیت و نهضت انتقادی ما؛ آسیب شناسی معنویت


تعلیم و تربیت و نهضت انتقادی ما؛ آسیب شناسی معنویت


/ کليپ تعلیم و تربیت و نهضت انتقادی ما؛ آسیب شناسی معنویت
تعلیم و تربیت و نهضت انتقادی ما؛ آسیب شناسی معنویت
• زمان : 1:07:55
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در همایش معاونان آموزش و نوآوری مناطق آموزشی سراسر کشور، تهران، خرداد 1388

چهارشنبه، 22
50 out of 100 based on 35 user ratings 1210 reviews

@