اندیشه سیاسی امام؛ ولایت فقیه 1


اندیشه سیاسی امام؛ ولایت فقیه 1


/ کليپ اندیشه سیاسی امام؛ ولایت فقیه 1
اندیشه سیاسی امام؛ ولایت فقیه 1
• زمان : 00:40:41
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در نشستهای مطالعاتی دانشجویی، تهران، مرداد 1388

چهارشنبه، 22
74 out of 100 based on 64 user ratings 1214 reviews

@