اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 6


اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 6


/ کليپ اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 6
اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 6
• زمان : 49:24
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در جمع علماء و روحانیون، تهران، آذرماه 1388

چهارشنبه، 22
62 out of 100 based on 37 user ratings 862 reviews

@