محمد (ص)، آقای دنیا و آخرت


محمد (ص)، آقای دنیا و آخرت


/ کليپ محمد (ص)، آقای دنیا و آخرت
محمد (ص)، آقای دنیا و آخرت
• زمان : 1:00:31
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در شورای اداری مسئولین استان تهران، اسفند 1388

چهارشنبه، 22
88 out of 100 based on 88 user ratings 238 reviews

@