حقوق اسلامی بشر، جهانی خواهد شد 1


حقوق اسلامی بشر، جهانی خواهد شد 1


/ کليپ حقوق اسلامی بشر، جهانی خواهد شد 1
حقوق اسلامی بشر، جهانی خواهد شد 1
• زمان : 00:19:29
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در جمع دانشگاهیان از کشورهای آمریکایی لاتین، تهران 1389

شنبه، 21
62 out of 100 based on 47 user ratings 622 reviews

@