پرسش و پاسخ: قمه زنی، فلسفه عزاداری، آئین تمدن سازی و ..


پرسش و پاسخ: قمه زنی، فلسفه عزاداری، آئین تمدن سازی و ..


/ کليپ پرسش و پاسخ: قمه زنی، فلسفه عزاداری، آئین تمدن سازی و ..
پرسش و پاسخ: قمه زنی، فلسفه عزاداری، آئین تمدن سازی و ..
• زمان : 01:15:26
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی

يکشنبه، 22
56 out of 100 based on 51 user ratings 1126 reviews

@