توسعه علم با چشم بسته؟ - نگاه غیر علمی به علم


توسعه علم با چشم بسته؟ - نگاه غیر علمی به علم


/ کليپ توسعه علم با چشم بسته؟ - نگاه غیر علمی به علم
توسعه علم با چشم بسته؟ - نگاه غیر علمی به علم
• زمان : 00:53:25
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در جمع اعضاء هیئت علمی دانشگاههای پیام نور، تهران، خرداد 1388

يکشنبه، 22
62 out of 100 based on 27 user ratings 352 reviews

@