طرحی برای فردا89-امام خمینی؛ کدام هدف؟ کدام روش؟


طرحی برای فردا89-امام خمینی؛ کدام هدف؟ کدام روش؟


/ کليپ طرحی برای فردا89-امام خمینی؛ کدام هدف؟ کدام روش؟
طرحی برای فردا89-امام خمینی؛ کدام هدف؟ کدام روش؟
• زمان : 00:43:48
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در جمع اساتید دانشگاههای یزد 1389

يکشنبه، 22
68 out of 100 based on 53 user ratings 778 reviews

@