جهان بيني مجاهد؛ عشق، اخلاق، مسئوليت 1


جهان بيني مجاهد؛ عشق، اخلاق، مسئوليت 1


/ کليپ جهان بيني مجاهد؛ عشق، اخلاق، مسئوليت 1
جهان بيني مجاهد؛ عشق، اخلاق، مسئوليت 1
• زمان : 01:00:42
مجموعه تصویری سخنرانی های بین المللی و کنفرانس های جهانی استاد حسن رحیم پور ازغدی / در جمع دانشجويان افغاني و عرب، مسجد دانشگاه تهران، محرم 1385

پنجشنبه، 24
68 out of 100 based on 53 user ratings 478 reviews

@