سلامت دادگاه ها، شاخص مشروعیت نظام _صوتی


سلامت دادگاه ها، شاخص مشروعیت نظام _صوتی


/ کليپ سلامت دادگاه ها، شاخص مشروعیت نظام _صوتی
سلامت دادگاه ها، شاخص مشروعیت نظام _صوتی
• زمان : 1:07:32
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در جمع کارآموزان قوه قضاییه، دادگستری قم 1390 _ دانلود طرحی برای فردا 9/4/91

يکشنبه، 11
86 out of 100 based on 66 user ratings 1166 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - امام صادق (علیه السلام)؛ عقلانیت تجربی و تمدن سازی دینی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - امام صادق (علیه السلام)؛ عقلانیت تجربی و تمدن سازی دینی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بجز از خود، شکست نخواهیم خورد - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بجز از خود، شکست نخواهیم خورد - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - فرهنگ عزاداری، روضه حسینی و روضه یزیدی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - فرهنگ عزاداری، روضه حسینی و روضه یزیدی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - بیت المقدس و نبرد فیصله بخش - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بیت المقدس و نبرد فیصله بخش - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - مأموریت تاریخی اشک - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - مأموریت تاریخی اشک - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - طرحی برای فردا - عقلانبت جهادی - 1394/05/09 صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - طرحی برای فردا - عقلانبت جهادی - 1394/05/09 تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - تصویری
*
@