طرحی برای فردا: اسلام جکومت در اتاق شیشه ای جلسه 1 _ تصویری


طرحی برای فردا: اسلام جکومت در اتاق شیشه ای جلسه 1 _ تصویری


/ کليپ طرحی برای فردا: اسلام جکومت در اتاق شیشه ای جلسه 1 _ تصویری
طرحی برای فردا: اسلام جکومت در اتاق شیشه ای جلسه 1 _ تصویری
• زمان : 1:05:41
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی _ طرحی برای فردا 3/6/91 _ اسلام جکومت در اتاق شیشه ای جلسه 1 _ عقلانی، ‌اخلاقی، بهنگام، شفاف، در جمع شوراهای اداری سه استان خراسان _ مشهد، اردیبهشت 1390

يکشنبه، 5
56 out of 100 based on 61 user ratings 736 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - قرآن، سبک زندگی و علوم انسانی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - معنویت انقلابی و معنویت تخدیری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - معنویت انقلابی و معنویت تخدیری (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - استعمار، واقعیت یا توهم (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - امام رضا علیه السلام و تولید ثروت در اقتصاد انسانی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - امام رضا علیه السلام و تولید ثروت در اقتصاد انسانی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - عصر خبر یا روزگار بی خبری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - عصر خبر یا روزگار بی خبری (تصویری)
*
@