طرحی برای فردا: این راه رفتنی است! _ صوتی


طرحی برای فردا: این راه رفتنی است! _ صوتی


/ کليپ طرحی برای فردا: این راه رفتنی است! _ صوتی
طرحی برای فردا: این راه رفتنی است! _ صوتی
• زمان : 1:06:12
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی _ طرحی برای فردا 30/5/91 _ این راه رفتنی است! هنر غیرمکتبی و تخیل آزاد وجود ندارد! یادمان شهید آوینی_ تالار سوره حوزه هنری _ فروردین 1391

شنبه، 18
62 out of 100 based on 57 user ratings 532 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - معنویت انقلابی و معنویت تخدیری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - معنویت انقلابی و معنویت تخدیری (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - استعمار، واقعیت یا توهم (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - امام رضا علیه السلام و تولید ثروت در اقتصاد انسانی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - امام رضا علیه السلام و تولید ثروت در اقتصاد انسانی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - عصر خبر یا روزگار بی خبری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - عصر خبر یا روزگار بی خبری (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن و دیپلماسی (صوتی)
*
@