حجت الاسلام پناهیان-بی توجهی به حماسه


حجت الاسلام پناهیان-بی توجهی به حماسه


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان-بی توجهی به حماسه
حجت الاسلام پناهیان-بی توجهی به حماسه
• زمان : 46:40
حجت الاسلام پناهیان-بی توجهی به حماسه

سه‌شنبه، 9
56 out of 100 based on 41 user ratings 166 reviews

حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - حسینیه آیت الله حق شناس - جلسه سوم: اصل اساسی در اداره فرد و جامعه دینی
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - مسجد امام صادق(ع) - جلسه اول: شیرینی و حلاوت اخلاص
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - مسجد امام صادق(ع) - جلسه دوم: آشنایی با حداقل اخلاص
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - مسجد امام صادق(ع) - جلسه سوم: اخلاص، ضرورتی برای جلب نگاه خدا
حجة الاسلام پناهیان-انسان ظالم مظلوم است...! (صوتی)
حجة الاسلام پناهیان-انسان ظالم مظلوم است...! (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - حسینیه آیت الله حق شناس - جلسه چهارم: تبعیت از امیرالمومنین‌ (ع) مانع آفت زدگی جامعه
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - حسینیه آیت الله حق شناس - جلسه پنجم: برخوردار شدن جامعه با اطاعت از امیرالمومین علی‌(ع)
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - قدرت تبلیغات - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - قدرت تبلیغات - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - قدرت تبلیغات - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول - دین، تصریحات و اشارات - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول - دین، تصریحات و اشارات - جلسه اول
حجه الاسلام پناهیان - آیا چادر مشکی مکروه است؟
*
@