حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه یازدهم


حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه یازدهم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه یازدهم
• زمان : 1:04:05
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان ، در دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - دهه اول محرم 92

چهارشنبه، 20




62 out of 100 based on 57 user ratings 982 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه هفتم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه هفتم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه هشتم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه هشتم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه نهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه دهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه یازدهم)
حجت الاسلانم پناهیان-امام حسن مجتبی (ع) و رفتار با غلام خود
حجت الاسلانم پناهیان-هدایت به دست خداست (صوتی)
حجت الاسلانم پناهیان-هدایت به دست خداست (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه دوازدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه سیزدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه نهم)(آخرین جلسه)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه چهاردهم)
*
@