حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه دهم


حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه دهم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه دهم
• زمان : 59:38
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان با موضوع شکر، آغازی بر اتمام نعمت
زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال 92
مکان: تهران - هیئت نور
تعداد: 12 جلسه
موضوع سخنرانی: شکر، آغازی بر اتمام نعمت
منبع: بیان معنوی

يکشنبه، 1 دی
56 out of 100 based on 41 user ratings 166 reviews

حجت الاسلانم پناهیان-هدایت به دست خداست (صوتی)
حجت الاسلانم پناهیان-هدایت به دست خداست (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه دوازدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه سیزدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه نهم)(آخرین جلسه)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه چهاردهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه پانزدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه شانزدهم)
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه سیزدهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه دوازدهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه نهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه هشتم
*
@