حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه دهم


حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه دهم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه دهم
• زمان : 46:33
صوت سلسله جلسات تاریخ تحلیلی اسلام (هیئت شهدای گمنام)
زمان: پنجشنبه ها - بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: تهران ـ حسینه قهرودی ها
موضوع سخنرانی: تاریخ تحلیلی اسلام

پنجشنبه، 10
68 out of 100 based on 33 user ratings 658 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هشتم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه نهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه دوازدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه سیزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه چهاردهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه پانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه شانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هفدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - آمادگی برای شب قدر با ترس از هیبت شب قدر
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هجدهم
حجت الاشلام پناهیان - بعثت انبیاء (ع) در قرآن و مسأله هوای نفس - صوتی
حجت الاشلام پناهیان - بعثت انبیاء (ع) در قرآن و مسأله هوای نفس - تصویری
*
@