حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه اول


حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه اول


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه اول
• زمان : 49:18
دانلود سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان در رمضان 94
مکان: تهران، مسجد امام صادق علیه السلام
زمان: از 1394/03/28
تعداد: 30 جلسه
مناسبت: ماه مبارک رمضان
موضوع سخنرانی: تنهامسیر برای زندگی بهتر

پنجشنبه، 11 تير
82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و یکم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه نوزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیستم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و دوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و سوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و چهارم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و پنجم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و یکم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و دوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و سوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و ششم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و هفتم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - موانع رشد - جلسه بیست و هشتم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و چهارم
*
@