حجت الاسلام پناهیان، امتحان الهی: تعیین مرتبه حیات بوسیله انسان


حجت الاسلام پناهیان، امتحان الهی: تعیین مرتبه حیات بوسیله انسان


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان، امتحان الهی: تعیین مرتبه حیات بوسیله انسان
حجت الاسلام پناهیان، امتحان الهی: تعیین مرتبه حیات بوسیله انسان
• زمان : 52:22
دانلود سخنرانی حجت الاسلام استاد پناهیان درباره امتحان الهی، شب هفتم محرم

پنجشنبه، 16
68 out of 100 based on 53 user ratings 178 reviews

حجت الاسلام پناهیان - حسینیه حق شناس - دین و زیبایی‌های آن - جلسه نهم
حجت الاسلام پناهیان - حسینیه حق شناس - دین و زیبایی‌های آن - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه چهارم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه ششم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه هفتم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه هشتم (جلسه آخر)
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه پنجم
*
@