شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل 83 - چگونگی تصور صورت عمل برای افراد


شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل 83 - چگونگی تصور صورت عمل برای افراد


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل 83 - چگونگی تصور صورت عمل برای افراد
شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل 83 - چگونگی تصور صورت عمل برای افراد
• زمان : 00:44:32
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، آمل، 1380-1377

دوشنبه، 27
50 out of 100 based on 45 user ratings 670 reviews

@