شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 131 - ادراک حیات اخروی


شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 131 - ادراک حیات اخروی


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 131 - ادراک حیات اخروی
شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 131 - ادراک حیات اخروی
• زمان : 00:54:08
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

دوشنبه، 27
74 out of 100 based on 59 user ratings 634 reviews

@