شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 98 - ادراک حسی چیست ؟


شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 98 - ادراک حسی چیست ؟


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 98 - ادراک حسی چیست ؟
شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 98 - ادراک حسی چیست ؟
• زمان : 00:47:35
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
56 out of 100 based on 61 user ratings 286 reviews

@