(شرح رساله انسان در عرف عرفان-44) محاسبه ی نفس یکی از راه های رسیدن به عرفان


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-44) محاسبه ی نفس یکی از راه های رسیدن به عرفان


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-44) محاسبه ی نفس یکی از راه های رسیدن به عرفان
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-44) محاسبه ی نفس یکی از راه های رسیدن به عرفان
• زمان : 1:03:16
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
74 out of 100 based on 39 user ratings 364 reviews

@