(شرح رساله انسان در عرف عرفان-26) افزایش قدرت ادراک در نظام هستی


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-26) افزایش قدرت ادراک در نظام هستی


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-26) افزایش قدرت ادراک در نظام هستی
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-26) افزایش قدرت ادراک در نظام هستی
• زمان : 00:47:16
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
50 out of 100 based on 15 user ratings 790 reviews

@