(شرح رساله انسان در عرف عرفان-8) ماهیت و حد وجودی اشیاء


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-8) ماهیت و حد وجودی اشیاء


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-8) ماهیت و حد وجودی اشیاء
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-8) ماهیت و حد وجودی اشیاء
• زمان : 00:50:38
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews

@