(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 153) اعتلا به مقام معارج انفسی


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 153) اعتلا به مقام معارج انفسی


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 153) اعتلا به مقام معارج انفسی
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 153) اعتلا به مقام معارج انفسی
• زمان : 01:03:45
شرح رساله نهج الولایه تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388

دوشنبه، 21
62 out of 100 based on 47 user ratings 622 reviews

@