(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 76) رقایق و حقایق انسان


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 76) رقایق و حقایق انسان


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 76) رقایق و حقایق انسان
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 76) رقایق و حقایق انسان
• زمان : 01:00:35
شرح «رساله نهج الولایه: بررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السلام» تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1379 تا 1384

دوشنبه، 21
68 out of 100 based on 53 user ratings 778 reviews

@