(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 58) وسیله ارتباط عقل و نفس


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 58) وسیله ارتباط عقل و نفس


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 58) وسیله ارتباط عقل و نفس
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 58) وسیله ارتباط عقل و نفس
• زمان : 01:10:45
شرح «رساله نهج الولایه: بررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السلام» تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1379 تا 1384

دوشنبه، 21
74 out of 100 based on 29 user ratings 1204 reviews

@