درسهایی از محضر امام زمان، جلسه8- اعطای حق هر انسان از عالم هستی بر عهده کیست؟


درسهایی از محضر امام زمان، جلسه8- اعطای حق هر انسان از عالم هستی بر عهده کیست؟


/ کليپ درسهایی از محضر امام زمان، جلسه8- اعطای حق هر انسان از عالم هستی بر عهده کیست؟
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه8- اعطای حق هر انسان از عالم هستی بر عهده کیست؟
• زمان : 00:51:52
بیان درس هایی از محضر امام زمان علیه السلام توسط استاد داوود صمدی آملی، سال 1389

دوشنبه، 21
62 out of 100 based on 37 user ratings 1012 reviews

@