معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 111 - سیر کمالی و تجرد نفس از چه زمانی است؟


معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 111 - سیر کمالی و تجرد نفس از چه زمانی است؟


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 111 - سیر کمالی و تجرد نفس از چه زمانی است؟
معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 111 - سیر کمالی و تجرد نفس از چه زمانی است؟
• زمان : 00:57:13
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1384

سه‌شنبه، 22
68 out of 100 based on 43 user ratings 1168 reviews

@