معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 75 - تجرد برزخی خیال


معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 75 - تجرد برزخی خیال


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 75 - تجرد برزخی خیال
معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 75 - تجرد برزخی خیال
• زمان : 00:54:18
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1384

سه‌شنبه، 22
50 out of 100 based on 45 user ratings 820 reviews

@