معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 21 - نحوه ی وجود هر موجود


معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 21 - نحوه ی وجود هر موجود


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 21 - نحوه ی وجود هر موجود
معرفت نفس،ج2،س2،جلسه 21 - نحوه ی وجود هر موجود
• زمان : 00:32:12
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1384؛ سری دوم شرح کتاب

سه‌شنبه، 22
68 out of 100 based on 23 user ratings 898 reviews

@