معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 235 - مراد از اصالت وجود چیست ؟


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 235 - مراد از اصالت وجود چیست ؟


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 235 - مراد از اصالت وجود چیست ؟
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 235 - مراد از اصالت وجود چیست ؟
• زمان : 00:37:16
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

سه‌شنبه، 22
56 out of 100 based on 51 user ratings 976 reviews

@