معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 217 - لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 217 - لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 217 - لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 217 - لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس
• زمان : 00:41:30
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
62 out of 100 based on 27 user ratings 202 reviews

@