معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 199 - حقیقت مبدا تشکیل عالم


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 199 - حقیقت مبدا تشکیل عالم


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 199 - حقیقت مبدا تشکیل عالم
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 199 - حقیقت مبدا تشکیل عالم
• زمان : 00:52:27
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
68 out of 100 based on 53 user ratings 628 reviews

@