معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 181 - اجزاء فلسفه حقیقی


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 181 - اجزاء فلسفه حقیقی


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 181 - اجزاء فلسفه حقیقی
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 181 - اجزاء فلسفه حقیقی
• زمان : 00:53:52
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
74 out of 100 based on 29 user ratings 1054 reviews

@