معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 163 - رابطه ی قوا و حالات انسان


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 163 - رابطه ی قوا و حالات انسان


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 163 - رابطه ی قوا و حالات انسان
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 163 - رابطه ی قوا و حالات انسان
• زمان : 00:50:05
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

@