معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 145 - چگونگی رشد عقل و نفس


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 145 - چگونگی رشد عقل و نفس


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 145 - چگونگی رشد عقل و نفس
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 145 - چگونگی رشد عقل و نفس
• زمان : 00:49:59
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
56 out of 100 based on 31 user ratings 706 reviews

@