معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 127 - آیا روح بر بدن مقدم است؟


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 127 - آیا روح بر بدن مقدم است؟


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 127 - آیا روح بر بدن مقدم است؟
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 127 - آیا روح بر بدن مقدم است؟
• زمان : 00:56:35
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
62 out of 100 based on 57 user ratings 1132 reviews

@