معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 109 - مرثیه سرایی


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 109 - مرثیه سرایی


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 109 - مرثیه سرایی
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 109 - مرثیه سرایی
• زمان : 00:55:01
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
68 out of 100 based on 33 user ratings 358 reviews

@