معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 91 - خواص نفسانی در مرتبه ظاهر


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 91 - خواص نفسانی در مرتبه ظاهر


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 91 - خواص نفسانی در مرتبه ظاهر
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 91 - خواص نفسانی در مرتبه ظاهر
• زمان : 00:46:54
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
74 out of 100 based on 59 user ratings 784 reviews

@