معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 73 -لذات جسمانیه


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 73 -لذات جسمانیه


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 73 -لذات جسمانیه
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 73 -لذات جسمانیه
• زمان : 00:45:29
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
50 out of 100 based on 35 user ratings 1210 reviews

@