معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 1 - خودشناسی از طریق معرفت نفس


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 1 - خودشناسی از طریق معرفت نفس


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 1 - خودشناسی از طریق معرفت نفس
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 1 - خودشناسی از طریق معرفت نفس
• زمان : 00:44:30
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
74 out of 100 based on 39 user ratings 514 reviews

@