(شرح دعای سمات .جلسه 11) اسماء حسنی الهی سبب باز شدن در های آسمان


(شرح دعای سمات .جلسه 11) اسماء حسنی الهی سبب باز شدن در های آسمان


/ کليپ (شرح دعای سمات .جلسه 11) اسماء حسنی الهی سبب باز شدن در های آسمان
(شرح دعای سمات .جلسه 11) اسماء حسنی الهی سبب باز شدن در های آسمان
• زمان : 01:03:32
مجموعه سخنرانی های حضرت آیت الله صمدی آملی پیرامون تفسیر دعای سمات

سه‌شنبه، 29
74 out of 100 based on 49 user ratings 274 reviews

@