شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 19


شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 19


/ کليپ شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 19
شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 19
• زمان : 00:29:13
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
74 out of 100 based on 19 user ratings 94 reviews

@